Ekonomi


GRUNDKURS I AKTIEKUNSKAP VÅREN 2020 KURSORT EMMABODA

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan ger vi följande utbildning:

Lägg grunden till rikare aktieliv. Vår nybörjarcirkel vill inspirera och skola in dig på ett långsiktigt och regelbundet sparande i aktier och fonder. Med grundläggande kunskaper om aktiemarknaden får du en perfekt start för en mer aktivt förvaltning. Inga förkunskaper krävs - vi vänder oss till dig som vill börja spara i aktier eller redan sparar i enskilda aktier eller fonder.
Köpa, förvalta, sälja - vi tar allt från början. Du får lära dig hur aktiemarknaden fungerar och vad som styr aktiekurserna. Kursen vägleder dig i aktiesparandets konst och lär dig skapa aktieportföljer, räkna och värdera. Vi hjälper dig också att ta vara på möjligheterna och enkelt undvika fällorna. Förutom handfasta råd om hur man väljer fonder och aktier lär du dig grunderna i aktiematematik och företagsekonomi. Du får även inblick i hur man beskattar aktier och kapital.

Vi lär oss grundläggande faktakunskaper inom aktieområdet, förståelse för riskspridning och insikt i portföljtänkandet samt de praktiska kunskaper varje aktieägare har nytta av.

KURSBOK AKTIEKUNSKAP av Ingvar Karlsson.


Här kommer schemat:

Tisdag 4 feb 18.00 - 20.30 Möjligheternas Hus Emmaboda. Introduktion. Kursboken Aktiekunskap. Kap 1

Tisdag 11 feb 18:00 - ca 21:00 Stor Aktiekväll med Swedbank. Jenny Nyströmskolan KALMAR

Tidag 18 feb 18.00 – 20.30 Möjligheternas Hus Emmaboda. Kursboken Aktiekunskap. Kap 2, 3 och 4.

Tisdag 3 mar 18.00 - 20.30 Möjligheternas Hus Emmaboda. Kursboken Aktiekunskap. Kap 5 och 6.

Tisdag 10 mar 18:30 - ca 21:00 Stor Aktiekväll med Skandia. Jenny Nyströmsskolan KALMAR.

Tisdag 17 mar 18.00 - 20.30 Möjligheternas Hus Emmaboda. Kursboken Aktiekunskap. Kap 7 och 8.

Tisdag 24 mar 18.00 - 20.30 Möjligheternas Hus Emmaboda. Kursboken Aktiekunskap. Kap 9 och 10.

Tisdag 31 mar 18.00 - 20.30 Möjligheternas Hus Emmaboda. Tentamen Kursbok, avstämning Aktietävling och avslutning.


Bonusträff / Extraträff:

Tisdag 25 feb 18.30- ca 21.00 Stor Placeringskväll med Simplicity. Jenny Nyströmsskolan KALMAR.
Aktiekursen består av 8 mötestillfällen med en bonusträff.

Under kursen genomförs en Aktie- och Placeringstävling.

Varje deltagare väljer ut en svensk aktie till första träffen 4 feb och motiverar med 3 skäl sitt aktieval.

Vid träffen 18 feb presenterar resp deltagare sin valda aktie inför gruppen.

De valda aktierna följs upp resp kurskväll på Vuxenskolan.

Välkommen till kursen

Kursledare
Jan-Åke Karlsson
Aktiespararna Kalmar/Nybro
mobil 070-592 99 11