Hälsa & välbefinnande

Är du anhörig till en person/närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning?
Många anhöriga känner sig ensamma i sin situation och tycker ofta att det är svårt att få svar på sina frågor. I denna cirkel får du som anhörig chansen att träffa andra i samma situation och också tänka på din egen hälsa. Detta är en cirkel som vänder sig till alla anhöriga oavsett vilken sjukdom/ funktionsnedsättning den närstående har. Vi kommer att använda studiematerialet ”Lyfta tillsammans för hållbar anhörig”

Vi träffas 4 gånger med start 1 oktober

Våra träffar kommer att ha som tema tex:
Att vara anhörig
Återhämtning
Omgivningens betydelse
Anhörigas situation
Hopp om livet.


Frågor:
Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen lenitha.petersson@nybro.se 0481-456 69