Hälsa & välbefinnande

Är du anhörig till en person/närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning?
Många anhöriga känner sig ensamma i sin situation och tycker ofta att det är svårt att få svar på sina frågor. I denna cirkel får du som anhörig chansen att träffa andra i samma situation och också tänka på din egen hälsa. Detta är en cirkel som vänder sig till alla anhöriga oavsett vilken sjukdom/ funktionsnedsättning den närstående har. Vi kommer att använda studiematerialet " Stöd för dig som vårdar närstående"

Vi träffas 4 gånger med start 20 oktober sedan är det 27/10, 3/11, och 10/11

Våra träffar kommer att ha som tema tex:
- Anhöriga - vilka är vi?
- Anhöriga - Vad har vi rätt till?
- Praktisk hjälp i vardagen
- Anhöriga och vårdare - en roll eller flera?
- Hur ser du på din roll som anhörig?
- Anhörigas behov - vad behöver du?
- Hälsa och egenvård
- Ge vård och omsorg
- Ekonomiska frågor som rör dig som anhörig
- I livets slutskedeFrågor:
Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen lenitha.petersson@nybro.se 0481-456 69
Marie Olsson, marie.olsson@nybro.se 070-5922734, 070-9802722