Hälsa & välbefinnande

Är du anhörig till en person med sjukdom eller funktionsnedsättning?
Många anhöriga känner sig ensamma i sin situation och tycker ofta att det är svårt att få svar på sina frågor. I denna cirkel får du som anhörig chansen att träffa andra i samma situation och också tänka på din egen hälsa. Detta är en cirkel som vänder sig till alla anhöriga oavsett vilken sjukdom/ funktionsnedsättning den närstående har.

Våra träffar kommer att ha som tema tex:
Att vara anhörig
Återhämtning
Omgivningens betydelse
Anhörigas situation
Hopp om livet.

Du får också hjälp med de frågor man som anhörig kan ha. Vi inleder träffarna med ett litet föredrag och har sedan diskussioner utifrån det.

Observera att tiden, kl 17:00-19:15, är möjlig att ändra gemensamt i gruppen.

Studiematerial: Lyfta tillsammans för hållbar anhörig

Studiecirkeln anordnas av Studieförbundet Vuxenskolan och Nybro kommuns anhörigstöd i samarbete.

Frågor till kommunens anhörigstöd:
Lena Turnqvist
Anhörigsamordnare Individ och familjeförvaltningen
0481-456 98 lena.turnqvist@nybro.se

Lenitha Petersson
Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen
lenitha.petersson@nybro.se
Tel.0481-456 69, 070-3629342