Hälsa & välbefinnande

Att vara anhörig till den som har fått demens kan vara tufft. Många anhöriga känner sig ensamma i sin situation och tycker ofta att det är svårt att få svar på sina frågor. I denna cirkel får du som anhörig chansen att träffa andra i samma situation och också tänka på din egen hälsa. Du får också hjälp med de frågor man som anhörig kan ha.

Studiecirkeln tar upp olika teman:
• Från tidiga tecken till diagnos
• Stöd och hjälp
• Om bemötande
• Vardagsliv
• Hjälpmedel och tips för hemmet
• Glöm inte dig själv
• Frågor om ekonomi och juridik
• Vanliga symtom
• Demenssjukdomar

Vi använder boken "Om demenssjukdom för anhöriga"
Kostnadsfritt 5 gånger

Med start den 21 oktober kl 14.00 - 15.30
Plats: Kvarnbacken

Denna cirkel finns även kvällstid men vi kommer att köra den som det är flest anmälda till

Frågor: Anita Andersson Ordf. i Nybro Demens- och Anhörigförening, 0481-121 47, 852andersson@telia.com
Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen lenitha.petersson@nybro.se 0481-456 69