Hälsa & välbefinnande

Att vara anhörig till den som har fått demens kan vara tufft. Många anhöriga känner sig ensamma i sin situation och tycker ofta att det är svårt att få svar på sina frågor. I denna cirkel får du som anhörig chansen att träffa andra i samma situation och också tänka på din egen hälsa. Du får också hjälp med de frågor man som anhörig kan ha. Vi inleder träffarna med ett litet föredrag och har sedan diskussioner utifrån det.

Studiecirkeln tar upp olika teman:
• Att få diagnosen
• Mediciner, nya rön och fakta om insjuknande
• Rättigheter och olika former av stöd
• Egna strategier och tekniska hjälpmedel
• Relationer
• Det nya livet
• Att finna nya vägar
• Erfarenheter och reflektioner

Vi använder materialet ”Att slippa göra resan ensam” Demensförbundet.
Kostnadsfritt 5 ggr.

Denna cirkel finns även kvällstid

Frågor: Anita Andersson Ordf. i Nybro Demens- och Anhörigförening, 0481-121 47, 852andersson@telia.com
Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen lenitha.petersson@nybro.se 0481-456 69