Anhörigcirkel När jag inte längre är med

Anhörigcirkel När jag inte längre är med

Funktionsnedsättning

Om ett speciellt föräldraskap - att vara förälder till en dotter eller son som har en funktionsnedsättning.

När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden
Är du förälder till en vuxen dotter eller son med funktionsnedsättning som du tar ett stort ansvar för? Eller har du ett barn med funktionsnedsättning och funderingar på framtiden?
Vi bjuder in till en studiecirkel som ger dig stöd och verktyg inför framtiden. Tillsammans lyfter vi teman som kan vara aktuella när man funderar på och kanske oroar sig över hur ens barn ska få det framöver. Studiematerialet är framtaget av Projekt Delaktighet och Stöd vid Bräcke diakoni.

Innehåll i studiecirkeln:
Levnadsberättelse – Vad tycker du är viktigt för andra att veta om ditt vuxna barns liv? Du får möjlighet att skriva en levnadsberättelse om ditt barn.
Stöd från samhället – Vilken hjälp finns att få och vad skulle du vilja veta mer om? Vi ägnar ett särskilt tillfälle åt God man.
Familjejuridik - Här pratar vi bl a om arv och testamente – Att förbereda sig för framtiden kan också handla om att få kunskap om vad som händer med ens tillgångar när man själv inte längre finns.
Nätverk och relationer - Vilka kontakter finns runt din dotter/son och vilken roll kan de ha i framtiden?
Kommunikation och bemötande - Hur kan du hitta bästa sättet att kommunicera och samarbeta med personal, god man eller andra i omgivningen? Hur uttrycker du dina önskemål och behov? Hur blir du bemött? Vi diskuterar tillsammans och lär av varandras erfarenheter.