Anhörigcirkel psykisk ohälsa

Anhörigcirkel psykisk ohälsa

Hälsa & välbefinnande

Är du anhörig till en person med psykisk ohälsa? Många anhöriga känner sig ensamma i sin situation och tycker ofta att det är svårt att få svar på sina frågor. I denna cirkel får du som anhörig chansen att träffa andra i samma situation och också tänka på din egen hälsa. Du får också hjälp med de frågor man som anhörig kan ha. Vi inleder träffarna med ett litet föredrag och har sedan diskussioner utifrån det.

Våra träffar kommer att ha som tema:
Att vara anhörig till person med psykisk ohälsa
Återhämtning
Omgivningens betydelse
Anhörigas situation
Hopp om livet.

Observera att tiden, kl 17:00-19:15, är möjlig att ändra gemensamt i gruppen.

Studiematerial: Lyfta tillsammans för hållbar anhörig

Studiecirkeln anordnas av Studieförbundet Vuxenskolan och Nybro kommuns anhörigstöd i samarbete.