Anhörigcirkel suicid

Anhörigcirkel suicid

Hälsa & välbefinnande

Denna cirkeln vänder sig till dig:
- som har en närstående med självmordstankar eller
- som har mist en närstående i självmord

Många anhöriga känner sig ensamma i sin situation och tycker ofta att det är svårt att få svar på sina frågor. I denna cirkel får du som anhörig chansen att träffa andra i samma situation och också tänka på din egen hälsa. Det är många som inte har någon att tala med eftersom det fortfarande råder tabu omkring självmord. Det måste vi ändra på. Oro, sorg och saknad är naturliga delar i livet som vi måste få prata om.

Du får också hjälp med de frågor man som anhörig kan ha. Vi inleder träffarna med ett litet föredrag eller en film och har sedan diskussioner utifrån det.

Sammanlagt kommer vi att ha fyra träffar. Observera att tiden, kl 17:00-19:15, är möjlig att ändra gemensamt i gruppen.

Studiematerial: SPiSS, en utbildning i suicidprevention från Region Skåne.

Studiecirkeln anordnas av Studieförbundet Vuxenskolan och Nybro kommuns anhörigstöd i samarbete.

Frågor till kommunens anhörigstöd:
Lena Turnqvist, Anhörigsamordnare Individ och familjeförvaltningen
0481-452 92 lena.turnqvist@nybro.se
Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare
Omsorgsförvaltningen lenitha.petersson@nybro.se 0481-456 6