Hälsa & välbefinnande

Är du anhörig till en person med sjukdom eller funktionsnedsättning?
Många anhöriga känner sig ensamma i sin situation och tycker ofta att det är svårt att få svar på sina frågor. I denna cirkel får du som anhörig chansen att träffa andra i samma situation och också tänka på din egen hälsa. Detta är en cirkel som vänder sig till alla anhöriga oavsett vilken sjukdom/ funktionsnedsättning den närstående har.

Våra träffar kommer att ha som tema tex:
Att vara anhörig
Återhämtning
Omgivningens betydelse
Anhörigas situation
Hopp om livet.

Du får också hjälp med de frågor man som anhörig kan ha.

Observera att tiden, kl 17:00-19:15, är möjlig att ändra gemensamt i gruppen.

Studiematerial: Lyfta tillsammans för hållbar anhörig

Studiecirkeln anordnas av Studieförbundet Vuxenskolan och Nybro kommuns anhörigstöd i samarbete.

Frågor till kommunens anhörigstöd:
Lena Turnqvist
Anhörigsamordnare Individ och familjeförvaltningen
0481-456 98 lena.turnqvist@nybro.se

Lenitha Petersson
Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen
lenitha.petersson@nybro.se
Tel.0481-456 69, 070-3629342