Anhöriggrupp Afasi-Samtalscafé

Anhöriggrupp Afasi-Samtalscafé

Hälsa & välbefinnande

Afasiföreningen erbjuder samtalscirkel för anhöriga och personer med afasi.. Vi träffas varannan vecka.