Anhöriggrupp-samtalscafé afasi

Anhöriggrupp-samtalscafé afasi

Hälsa & välbefinnande

Afasiföreningen erbjuder samtalscirkel för anhöriga och personer med afasi..