Arabiska - forts.s

Arabiska - forts.s

Språk

Vi pratar om siffror, matvaror och kroppsdelar.
Vi går igenom enkla vardags fraser och skriver vårt namn på arabiska.
Ledare: Amer Ezbidee