Pedagogik

Arbetsmarknadsnära kurser på distans

Denna kurs ingår i statens satsning på arbetsmarknadsnära insatser på distans (AMNI) och är för dig som på grund av coronapandemins påverkan blivit, eller riskerar att bli, korttidspermitterad, varslad eller arbetslös.

SV Kalmar län kommer under hösten 2020 erbjuda kostnadsfria kurser på distans till dig som är arbetslös eller riskerar att permitteras eller varslas pga Corona. Kurserna omfattar totalt 40 timmar och ges i studiecirkelform. Alla kurser är 100% distansbaserade - i enlighet med folkbildningsrådets direktiv - och erbjuds via Zoom eller Teams. Anmäl dig snarast. Begränsat antal platser!
Om det behövs kan deltagare utan digital vana erbjudas introduktion till hur distansutbildning går till. Egen dator eller smartphone krävs. Detta tillhandahålls inte av SV.
Alla delar i kurser hålls på svenska
Målet är att du ska vara färdig cirkelledare och anställningsbar av studieförbund runt om i landet. Vissa kanske sitter på en ide som gör att steget till företagande vore lämplig?!
Följ med oss i detta digitala äventyr!

Kursens innehåll:
Detta är inte 100% fastställt ännu men den 15 oktober finns den färdiga arbetsplanen tillgänglig här på webben
• Cl utbildning grundutbildning ev fortsättningskurs kopplat till gruppdynamik
• ditt specialämne//kursnamn
• skapa arbetsplan
• vilket studiematerial är bäst lämpat för min kurs?
• Retorik och argumentationskurs
• Marknadsföring
• FB instagram
• Omvärldsbevakning
• Försäljningsteknik
• Digitala lösningar i kursen
• e-lista genomgång


Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 0771 202070