Humaniora

Välkommen till en retorikkurs utöver det vanliga!
Detta är en retorikkurs där du genom övningar får träna på att bli tryggare och snabbt kunna hantera olika talarsituationer. Inte minst situationer som ibland kan kännas utmanande och pressade. Kursen är väldigt praktisk och baseras på övningar där alla deltagare hjälper varandra att bli bättre.

Kursen vänder sig både till dig som är ovan och obekväm med att tala inför andra, och till dig som talar och argumenterar ofta men känner att du vill utvecklas.

Efter kursen kommer du:
• Vara bättre på att lyssna och förstå andra
• Vara bättre på att hantera nervositet, vara lugnare och lita mer på din egen förmåga
• Få en bättre förståelse för andra människors beteende och hur man hanterar dem
• Bli bättre på att förbereda och strukturera tal och argumentationsinlägg
• Bli bättre på att improvisera och hantera oförberedda frågor och ifrågasättande
• Prioritera tillfällen när du ska argumentera

Lokal och tillgänglighet:
Kursen hålls i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Gamla Stationsgatan 7c i Nybro. Lokalen är handikappanpassad.

Bra att veta:
Vid anmälan är det bra om du anger din mailadress för vidare kontakt. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen ca en vecka före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.