Årsstämma 2021
SV Kalmar län välkomnar dig till 2021 års stämma.
Vi kommer att ha sedvanliga årsmötesförhandlingar, allt genomförs helt digitalt.
Dag: Onsdag den 17 mars
Tid: 18:00
Plats: Digital, länk skickas 15 mars
Handlingar kommer finnas på sv.se/kalmarlan senast 6 mars. Utbildning i hur du deltar i digital
stämma kommer erbjudas 16 mars.
Anmäl dig senast 14 mars via 0771-20 20 70 eller sv.se/kalmarlan (sök årsstämma), du måste
ange E-postadress.
VARMT välkommen
önskar Styrelse och Personal SV Kalmar län