Hälsa & välbefinnande


Idag är det viktigare än någonsin att vi tar hand om oss själva! Inte minst vår fysiska hälsa, vi vill ju vara starka och friska. Men hur vi mår känslomässigt är precis lika viktigt, och vi vet att allt hänger ihop - att känslomässig stress till exempel har direkt påverkan på vår fysiska hälsa.
Men hur gör man för att må bra när livet känns fullt av utmaningar och det är svårt att hålla humöret uppe, att känna trygghet och harmoni?
Det är då vi som mest behöver se till att använda oss av alla de verktyg vi har. Annars går vi på autopilot, med känslor som speglar det vi upplever omkring oss.
I den här online-kursen pratar vi t ex om
- Hur stress påverkar dina känslor
- Hur dina känslor påverkar din hälsa
- Varför det är så lätt att fastna i oro och rädsla, och hur vi kan bryta mönstret
- Hur du signalerar lugn till kroppen och lättare lyssnar inåt
- Hur du kan öka din energi, när du behöver det som mest
Du får en verktygslåda med redskap och kunskap som du kan använda i ditt dagliga liv och vi delar våra erfarenheter och inspirerar varandra, till ett liv i mer glädje och tillit

4 måndagar efter varandra möts vi på en digital plattform som heter Jitzi.
Vi anmälan dubbelkolla din mailadress dit kommer du att få en länk som tar dig in i det digitala kursen.

Våga ta steget att bi digital, vi hjälper dig!