Funktionsnedsättning

Nu startar vi en studiecirkel för dig som har en demensdiagnos.
Studiecirkeln tar upp olika teman:
• Att få diagnosen
• Mediciner, nya rön och fakta om insjuknande
• Rättigheter och olika former av stöd
• Egna strategier och tekniska hjälpmedel
• Relationer
• Det nya livet
• Att finna nya vägar
• Erfarenheter och reflektioner
Det finns även möjlighet att starta en cirkel på eftermiddagstid. Säg till när du anmäler dig om du hellre vill gå onsdag eftermiddag.
Vi använder materialet ”Att slippa göra resan ensam” Demensförbundet.