Hälsa & välbefinnande

"Missbruk är när man använder sinnesförändrade medel"

• Våra föreläsningar utgår alltid från egna erfarenheter.
• Vi förmedlar missbrukarens och den anhöriges verklighet.
• Vi föreläser även om hur man kan upptäcka ett missbruk,
samt ger råd om hur man handskas med problemet.
• Vi kan även erbjuda er ett enkelt och väl fungerande
Drogpolicyprogram.Anmälan krävs

Denna föreläsning vänder sig till anhöriga, närstående eller andra som är intresserade

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Nybro kommun individ och familjeförvaltningen och omsorgsförvaltningen