Hantverk & konst

Slöjd Barn/Vuxen tillsammans. Här kan alla vara med och skapa.

Även de minsta kan komma och tillsammans med en vuxen slöjda och
under ledning av en kunnig slöjdare skapar vi av hjärtans lust.
Slöjden är enkel och lekfull och har ett tema för varje gång.

Saft, kaffe och hembakat fika finns framdukat.

Ni kommer att få prova olika slöjdtekniker och material som t.ex
• TRÄ - Tälja, borra, spika
• ULL - Tova, karda, forma
• TYG & TRÅD - Väva, sy, tvinna
• METALL – klippa, böja, sammanfoga

Jag vill helt enkelt få barn och vuxna att inse hur roligt det är att slöjda tillsammans.

Hemslöjd är en levande tradition som använder handens arbete, enkla verktyg och naturnära material och återbruk.
Vi slöjdar för lust och nytta. Vi gör saker vi kan använda eller saker bara för att de är vackra.
Vi förenar tradition och nutid, gamla tekniker och material med ny design, färg och form.
Vi inspireras av varandra, låter den egna kreativiteten och fantasin flöda.

Ledare Yvonne Amper, aktiv slöjdare Torsås med egen verkstad på Torsgatan 11. Jag arbetar i de flesta tekniker och kombinerar gärna olika material. Jag tycker att det är spännande att arbeta med mina händer och att jag tycker mycket om att lära andra det jag en gång har lärt.
Jag är väl förberedd och har mycket att dela med mig av så välkomna!