Media & kommunikation

Berätta med film
Lär dig göra ett film .
Bra med grundläggande data/ telefon vana.

Kurslokal:
Kursen hålls i SVs lokaler på Sandgatan 59, Borgholm. tel 0704552521

Kursledare: Ann- Charlotte Magnusson delar med sig av egna erfarenheter och råd.

Bra att veta:
Din anmälan är bindande och vi ser gärna att du anger din mailadress för vidare kontakt. Återtar du din anmälan återbetalas avgiften förutom 10% i administrationsavgift. Du får en kallelse till kursen ca en vecka före kursstart., där finns all praktisk information. Vi kontaktar dig om något ändras. Kostnad för material ingår ej i avgiften om inget annat anges. Medlemmar i LRF och SPF har 10% rabatt på deltagaravgiften. Är du berättigad till rabatt måste du ange det vid anmälningstillfället. Vi reserverar oss för att ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.