Biodling

Biodling

Trädgård, hus och hem

Kursen ger dig kunskap så att du tillsammans med praktisk tillämpning i föreningsbigården kan sköta och invintra ett eget samhälle hösten 2018.

Kursen är uppbyggd med sex sammankomster som ger grunden och de fyra sista sker tillsammans med tidigare års grundutbildade biodlare som fördjupningskurs.

Praktisk undervisning kommer att ske i Gamleby föreningsbigård när bisäsongen startar.

Kurslitteratur är ”Biodling till nytta och nöje” av Carl-Otto Mattson som kan beställas vid första sammankomsten. (ca 250.-).

Möjlighet att köpa en avläggare (ett mindre samhälle) med en drottning som är parad 2018 kommer att ges till dagspris.

Kontakt för vidare information:
m.fjellstedt@gmail.com
0703 78 68 57

------