Djur, natur & miljö

Västerviks Biodlarförening har i samarbete med Naturskyddsföreningen i Tjust och Studieförbundet Vuxenskolan inbjudit föredragshållaren Alexandra de Paoli att föreläsa under rubriken: Honung från folktro till skolmedicin. Föreläsningen är förlagd till Västerviks Museum, Kulbackens naturum söndagen den 29 september kl.14.00. Föredraget riktar sig till alla intresserade. Fri entrè.
Alexandra är utbildad örtterapeut och har en yrkesbakgrund som journalist. Hon har haft flera program både i radio och TV.