Djur, natur & miljö

Biodling är ett hantverk och en sysselsättning där man arbetar i samklang med naturen. Bisamhället är ett fönster till naturen och du som biodlare kan betrakta årstidernas utveckling genom det. Denna studiecirkel syftar till att, under första året, lära ut grunderna i biodling, både teoretiskt och praktiskt. Efter genomförd kurs ska du ha tillräcklig kunskap för att sätta igång en egen biodling och ha fått de mest grundläggande kunskaperna. Varje deltagare får en mentor från biodlarföreningen.

I samarbete med Nybroortens biodlarförening.

Litteratur:
Min biodling arbetsbok för deltagare
Mina första år som biodlare
Boken om biodling
Vi beställer böckerna till er så att ni har dem till den första sammankomsten.