Djur, natur & miljö

Under sakkunnig ledning får du lära dig mer om bin och biskötsel.

Vid anmälan är det bra om du anger din mailadress, för vidare kontakt. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen ca en veckan före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.