Djur, natur & miljö

Att var biodlare är både roligt och lärorikt. Det är lätt att bli fascinerad av binas samspel med naturen. Det behövs bisamhällen och biodlare i landet om vi ska vara säkra på att maten vi odlar och växterna i naturen ska bli pollinerade,Vid anmälan är det bra om du anger din mailadress för vidare kontakt. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse ca en vecka före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.

Välkommen med din anmälan