Hantverk & konst

Vill du teckna i en kamratcirkel så det här möjligheten för dig!

Varje vecka träffas gruppen och tecknar utifrån sitt eget intresse och kunskap, det finns ingen ledare i gruppen.
I kamratcirkeln försöker vi ge varandra tips och råd för att utvecklas och få tips. Alla tar med sitt eget material.

Lokal och tillgänglighet:
Vi träffas i SVs lokaler på Polhemsgatan 16. Entrén är på markplan men har en ramp och automatisk dörröppnare. Det finns rullstolsanpassad toalett.