Hantverk & konst

Vad är bokvikning? Det är som det låter. Man viker alla sidor i en bok så att det till slut blir ett motiv.
Få en insikt om grunderna i traditionell bokvikning. Metoden i sin enklaste form.

Under kursens första gång får du en bok. Bra om du kan ta med: Linjal, blyerts och en sax.
Mer information kommer kursledaren att ge angående böcker osv.

Kursupplägget är på 5 gånger ,
Plats: Tingshuset i Gamleby.

Vid anmälan är det bra att du uppger fullständiga uppgifter med email adress.
Cirkelstarter är preliminära. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.