Historia & Konsthistoria

Med hjälp av gamla kartor lär vi dig att forska kring just din by.
Kursledare Per Melin med stöd av gästföreläsare

Arr: Historiska föreningen i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Fika finns att beställa hos Bak och Service (ingen medhavd fika)