Historia & Konsthistoria

Välkommen till fortsättningskurs inom byforskningen!

Kursen kommer till skillnad från tidigare nu fokusera på människorna istället för byarna. Vilka var de? Hur bodde de? Hur såg livet ut?
Precis som i tidigare kurser fokuserar du på en by som du utgår ifrån. Ange denna vid din anmälan så kan kursledarna förbereda sig inför kursstart.

Som material använder som tidigare gamla kartor, hembygdsböcker och arkiv. Ledare är som tidigare Per Melin och Rolf Jansson.

Välkomna!

Bra att veta:
Din anmälan är bindande och vi ser gärna att du anger din mailadress för vidare kontakt. Återtar du din anmälan återbetalas avgiften förutom 10% i administrationsavgift. Du får en kallelse till kursen ca en vecka före kursstart., där finns all praktisk information. Vi kontaktar dig om något ändras. Kostnad för material ingår ej i avgiften om inget annat anges. Medlemmar i LRF och SPF har 10% rabatt på deltagaravgiften. Är du berättigad till rabatt måste du ange det vid anmälningstillfället. Vi reserverar oss för att ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.