Trädgård, hus och hem

Studiecirkeln syftar till att ge deltagaren en övergripande förståelse i hur äldre byggnader kan eller bör vårdas. Även konstruktionen av flera av byggnadens delar kommer att förklaras då detta i många fall är direkt kopplat till hur vården bör skötas. Studiecirkeln är inte uppbyggd kring att deltagaren handgripligen ska göra något utan mera på ett kunskapsförmedlande plan.


Vi kommer att träffas under två halva lördagar för genomgång av de olika momenten som ingår i cirkeln för att därefter träffas på en byggnad så att deltagarna ska få se det mesta av innehållet i verkligheten. Det tredje tillfället, på byggnaden, kommer vi överens om under första träffen.


Studiecirkeln kommer att gå igenom följande delar av byggnaden och/eller dessas vård:

Väggar och tak invändigt; såsom papptak, vävtak, limfärg mm

Golv och snickerier invändigt; såsom trägolv, dörrar, lister mm

Eldstäder; såsom kakelugn, rörspis, skorsten mm

Källare och grunder; såsom kallmurning, lerklining mm

Väggar och tak utvändigt; såsom timmerväggar, putsfasader, olika taklösningar mm

Fönster; såsom olika utförande, energiförbättrande åtgärder mm

Under studiecirkeln kommer deltagarna att få möta flera olika hantverkare som håller i var sitt pass enligt ovan. Med detta är förhoppningen att kunskapsbasen i cirkeln ska bli så bred som möjligt för er som deltagare.

Enklare fika ingår i kursavgiften. Tid för tredje tillfället bestämmer gruppen tillsammans. VÄLKOMMEN!