Pedagogik

Du som är cirkelledare hos oss på SV och som har cirkelledarutbildning grund, är hjärtligt välkommen till denna fördjupningskurs.
Vi kommer att lära oss mer om lärande och pedagogik, ledarskap, grupprocesser och kommunikation