Pedagogik

För att våra cirklar ska bli riktigt bra så är du som cirkelledare en viktig person. Vi vill bjuda in dig till en digital cirkelledarutbildning där vi kommer att tillsammans prata om Kommunikation och Grupprocess.
Förkunskap; Du ska ha genomgått Cirkelledarutbildning grund

Vi kommer att ses digitalt ca 2 timmar, och tillsammans diskutera dessa frågor.
Vi kommer att utgå från boken Leda cirkel, har ni inte fått den vid er grundutbildning, så skickar vi den till dig innan vi ses.
Meddela redan vid din anmälan om du behöver få boken skickad till dig