Språk

Håll din engelska vid liv!
I denna kurs får du bygga upp ditt ordförråd och samtidigt träna din förmåga att använda din engelska genom lärarledda samtal kring teman som främst styrs av deltagarnas intressen. Du kommer att få samtala på engelska om händelser, åsikter, planer och känslor, träna ditt uttal samt lära dig om engelska språkets nyanser.