Språk

Do you speak English?

Detta är kursen för dig som redan har grundkunskaperna i det engelska språket men som vill förbättra din förståelse och din konversation. Ni jobbar tillsammans genom att titta på olika klipp från nyheter, inslag, lyssnar till tal och liknande på engelska och diskuterar därefter om innehåll och ordförståelse.
En kreativ kurs där ni lär tillsammans!
Målet för kursen är att du tränar och förbättrar både din ordförståelse och ditt talflyt i engelska språket.

Ledare är Jonathan Engqvist som länge bott utomlands och har stora kunskaper och erfarenheter av det engelska språket.

Vi använder oss av den digitala plattformen Jitsi. Som deltagare får du i god tid innan kursstart en länk till mötet. Du behöver tillgång till en dator med kamera och mick. Kursen starar i förutsättning att minst antal deltagare uppfylls.