Språk

Är det dags att damma av skolengelskan?
Här är kursen för dig som vill lära dig grunderna i det engelska språket. Fraser så som att presentera sig, fråga om vägen, klockan och förstå enklare texter och tv-inslag.
En kreativ kurs där ni lär tillsammans!

Ledare är Jonathan Engqvist som länge bott utomlands och har stora kunskaper och erfarenheter av det engelska språket.

Vi använder oss av den digitala plattformen Jitsi. Som deltagare får du i god tid innan kursstart en länk till mötet. Du behöver tillgång till en dator med kamera och mick. Kursen starar i förutsättning att minst antal deltagare uppfylls.