Språk

Kursen är steg 1 i 'Engelska - konversation' och är perfekt för dig som känner att det är dags att damma av skolengelskan. Du får bygga upp ett ordförråd som ger en bred bas, samt de viktigaste strukturerna i språket. Du får i stor utsträckning utgå från praktiska situationer under kursen.