Funktionsnedsättning

Nu startar vi en studiecirkel för dig som har en demensdiagnos.
Vi träffas 4 gånger på Kvarnbacken.

Studiecirkeln tar upp olika teman:


- Att leva med demens
- Berätta om sjukdomen
- Tips som underlättar tillvaron
- Bilkörning och jakt
- Hjälpmedel och smarta prylar
- Stöd och hjälp
- När det känns svårt
- Lämna arbetslivet
- Praktiska saker att tänka på
- Fakta om demens

Vi använder materialet ”En bok för dig med demenssjukdom” Svenskt Demenscentrum".


Frågor: Anita Andersson Ordf. i Nybro Demens- och Anhörigförening, 0481-121 47, 852andersson@telia.com
Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen lenitha.petersson@nybro.se 0481-456 69