Hälsa & välbefinnande

Denna kväll utgår vi från egna erfarenheter om missbrukarens och den anhöriges verklighet.

Peter från föreningen Våga Va föreläser.