Historia & Konsthistoria

Miljonprogrammets haveri i början av 1970-talet ledde till en omprövning av synen på äldre bebyggelse och byggnadsskick. Postmodernismen innebar ett intresse för en mångtusenårig yrkeskultur. Globaliseringen förde med sig "city branding" och ikonarkitektur. Att "sätta sig på kartan" blev en fråga om liv och död.

Föreläsare Claes Caldenby, arkitekturprofessor från Chalmers, Göteborg.

Om du anmäler dig till denna och arrangemang 37083 betalar du 150:-

Välkomna