Historia & Konsthistoria

Kriget tvingade på flera sätt fram en vändning inåt, emot den egna traditionen och de lokala materialen. Under 1950-talet försköts makten över byggprocessen alltmer från arkitekten till de stora entreprenörerna. Miljonprogrammet löste den svåra bostadskrisen, men blev också hårt kritiserat.

Föreläsare Claes Caldenby, arkitekturprofessor från Chalmers, Göteborg.

Om du anmäler dig till denna föreläsning och arrangemang 37085 betalar du 150;- för båda.

Välkomna