Historia & Konsthistoria

På mindre än hundra år har Sveriges muslimska befolkning gått från att vara en handfull individer till hundratusentals människor. Men kontakter mellan vad vi i dag kallar Sverige och muslimska kulturer sträcker sig långt tillbaka i tiden. I boken Islam i Sverige - de första 1300 åren tecknar religionsvetaren Simon Sorgenfrei denna långa historia, från vikingatidens kulturmöten till dagens muslimska mångfald.

Föreläsare Simon Sorgenfrei, docent, Södertörns högskola.

Välkomna