Hälsa & välbefinnande

Hur påverkas kroppen av tankar och känslor?
Hur viktiga är våra tankar och känslor för vår hälsa?
Känslor skapar biomolekylära reaktioner i kroppen som ger upphov till omfattande
fysiologiska effekter.
Så vilka är de fysiologiska effekterna av olika känslor och hur sammanlänkas våra känslor
med den fysiska kroppen? Kan känslor påverka våra gener? Kan känslor stärka vårt
immunförsvar?
En föreläsning där vi går djupare i förståelsen av oss själva och våra känslor i den nya
vetenskapliga utvecklingen som kallas Mind-Body medicine. Vi lär oss om förbindelsen
mellan våra tankar, vårt sinne och kroppen och vilken betydelse känslorna har för vår
hälsa.

Föreläsare: Hälsofocus i Kalmar, Maria Wictorson

Föreläsarens Bakgrund

2017 Medical Intuitive, Oracle Academy
2016 The Road Back (att trappa ner antidepressiva medel), Psykofys. Anders Lönedal
2016 Epiterapi, Nordiskt Näringscenter
2015 Cancerbiologi (molekylärbiologi, genetik) 7,5 hp, Högskolan Skövde
2015 Stress – näring – hälsa 7,5 hp, Högskolan Kristianstad
2015 Medicinsk genetik 4,5 hp, Uppsala universitet
2015 Bioinformatik 7,5 hp, Högskolan Skövde
2015 Medicinsk baskurs anatomi och fysiologi 15 hp, Högskolan Dalarna
2012 META-Medicine Practitioner, International Meta-Medicine Assocciation
2012 Access Bars, Holistika
2011 Dipl. Bioenergiterapeut, Axelsons
2010 Psykologi 30 hp, Linnéuniversitetet
2004 Analys av fria radikaler och antioxidantbehandling, Professor Per-Arne Öckerman
2004 Blodanalys, Alocost AB
2003 Dipl. Näringsterapeut, Holistiska Akademien
2003 Dipl. Phytoterapeut, Holistiska Akademien
2003 Dipl. Zonterapeut, SZT-skolan Malmö
2002 Vitamin- och mineralterapi, SZT-skolan Malmö
2002 Basmedicin, SZT-skolan Malmö

Bra att veta:
Din anmälan är bindande och vi ser gärna att du anger din mailadress för vidare kontakt. Återtar du din anmälan återbetalas avgiften förutom 10% i administrationsavgift. Du får en kallelse till kursen ca en vecka före kursstart., där finns all praktisk information. Vi kontaktar dig om något ändras. Kostnad för material ingår ej i avgiften om inget annat anges. Medlemmar i LRF och SPF har 10% rabatt på deltagaravgiften. Är du berättigad till rabatt måste du ange det vid anmälningstillfället. Vi reserverar oss för att ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.