Historia & Konsthistoria

1800-talets framtidstro och optimism slutade i första världskriget skyttegravar med tiotals miljoner dödade och sårade. I Versaillesfreden 1919 försökte segrarna hitta en lösning, som skulle göra slut på alla krig och skapa en demokratisk värld. I stället följde andra världskriget med ännu värre fasor. Följande tas upp: demokratierna, som gick under, händelserna fram till andra världskriget, Sverige under mellankrigstiden, likheter/skillnader med vår egen tid.

Föreläsare Lars Carlsson, fil. mag., Kalmar.

Välkomna