Hälsa & välbefinnande


Vad beror det på att allt fler människor inte mår bra?
Vi ser en stigande ohälsa idag och många upplever så kallade diffusa symtom, olika
symtom som inte verkar ha något samband, från olika områden i kroppen. Symtom som
kanske inte direkt passar in i någon diagnos, och utan diagnos är det svårt att få hjälp
eftersom vårt system bygger på att ställa diagnos och medicinera.
Inflammatoriska tillstånd, värk, trötthet och utmattning är vardag för många. Vissa har
stora hälsoproblem och andra lindrigare men gemensamt är en minskad livskvalitet.
Länge har man letat efter orsaken till många symtom i kroppens funktion i sig, att det är
kroppen som felar och att den enda lösningen är att rätta till det med mediciner. Och finns
ingen medicin så finns ingen lösning.
Det är dags att förändra det synsättet. Men om det inte är kroppen det är fel på, vad är det
då? Vad är det som belastar och stressar våra kroppar?
Svaren finns i vår omgivning, vår miljö, i maten vi äter och våra levnadsvanor.
Förändringen av vår hälsa går hand i hand med den utveckling som skett när det gäller
användandet av tungmetaller, kemikalier, tillsatser och mycket mer, och allt sammantaget
ger en cocktaileffekt som i många fall blir för mycket för kroppen att hantera.
Här presenteras konkreta samband mellan effekterna av miljö- och livsstilsfaktorer och de
symtom många upplever idag.

Föreläsarens Bakgrund

2017 Medical Intuitive, Oracle Academy
2016 The Road Back (att trappa ner antidepressiva medel), Psykofys. Anders Lönedal
2016 Epiterapi, Nordiskt Näringscenter
2015 Cancerbiologi (molekylärbiologi, genetik) 7,5 hp, Högskolan Skövde
2015 Stress – näring – hälsa 7,5 hp, Högskolan Kristianstad
2015 Medicinsk genetik 4,5 hp, Uppsala universitet
2015 Bioinformatik 7,5 hp, Högskolan Skövde
2015 Medicinsk baskurs anatomi och fysiologi 15 hp, Högskolan Dalarna
2012 META-Medicine Practitioner, International Meta-Medicine Assocciation
2012 Access Bars, Holistika
2011 Dipl. Bioenergiterapeut, Axelsons
2010 Psykologi 30 hp, Linnéuniversitetet
2004 Analys av fria radikaler och antioxidantbehandling, Professor Per-Arne Öckerman
2004 Blodanalys, Alocost AB
2003 Dipl. Näringsterapeut, Holistiska Akademien
2003 Dipl. Phytoterapeut, Holistiska Akademien
2003 Dipl. Zonterapeut, SZT-skolan Malmö
2002 Vitamin- och mineralterapi, SZT-skolan Malmö
2002 Basmedicin, SZT-skolan Malmö