Trädgård, hus och hem

Permakultur är en hopdragning av PERMAnent agriKULTUR, vilket kan översättas med hållbar odling.
Vid odling har man naturens växtsätt och mångfald som förebild. Det ger möjlighet till en viss grad av självförsörjning genom att träd, buskar, örter och smådjur, samverkar och drar fördel av varandra.
Man kan odla effektivt på små ytor med täckodling, dvs jorden ska aldrig ligga bar utan täckas med gräsklipp, löv eller råkompost beroende på säsong. Täckodlingen medför mindre ogräsrensning och bevattning vilket sparar arbete.
I permakultur används ofta perenna och självsående växter så mycket som möjligt och man planterar fruktträd, vinbärsbuskar och örter tillsammans. På det sättet kan man utnyttja växternas olika höjder, olika rotsystem och kvävefixerande växter ger näring till omgivningen.
Annette Davidsson har de senaste 7 åren bott på Maui, Hawaii och har där: Odlat ekologisk frukt och grönt som hon sålde på marknader och till butiker och restauranger.
Hon har också varit aktiv inom Maui Farmers Union och ordförande för Hawaii Tropical Fruit Growers Maui-avdelning.
Annette led av Crohn’s sjukdom i mer än 23 år, men i 2005 hittade hon en lösning på detta. Hon lade om sin kost och äter numer en frukt-baserad kost.