Föreläsningen Fönster speglar husets historia

Föreläsningen Fönster speglar husets historia

Hantverk

Helena Rosenberg, bebyggelseantikvarie, lär dig mer om kulturmiljöer och bebyggelsehistoria. Varför ser fönstren olika ut? Lär dig mer om vilken arkitektur och stilhistoria de tillhör. Du får även kunskap om vilket ansvar vi alla har för vården av våra fastigheter, vad lagstiftningen säger, vad vi har för mål med bevarande och vilket skydd bebyggelsen har.

Helena Rosenberg, bebyggelseantikvarie med en mångårig och bred erfarenhet från museum och offentlig sektor berättar om vad som fascinerar med äldre fönsters utformning och varför vi bör ta hand om dem.

Fri entré men anmälan till SV krävs för att vi ska kunna ge bästa service.