Historia & Konsthistoria

Föreläsare Claes Caldenby, arkitekturprofessor från Chalmers, Göteborg.
Kriget tvingade på flera sätt fram en vändning inåt, emot den egna traditionen och de lokala materialen. Under 1950-talet försköts makten över byggprocessen alltmer från arkitekten till de stora entreprenörerna. Miljonprogrammet löste den svåra bostadskrisen, men blev också hårt kritiserad.

Claes Caldenby håller två föreläsningar onsdagen den 2 arr. 37070 och torsdagen den 3 september arr: 37071. för båda föreläsningarna betalar du 150:-, annars 100:- per föreläsning.

Välkomna