Historia & Konsthistoria

Föreläsare Claes Caldenby, arkitekturprofessor från Chalmers, Göteborg.
Miljonprogrammets haveri i början av 1970-talet ledde till en omprövning av synen på äldre bebyggelse och äldre byggnadsskick. Postmodernismen innebar ett intresse för en mångtusenårig yrkeskultur. Globaliseringen förde med sig "city branding" och ikonarkitektur. Att "sätta sig på kartan" blev en fråga om liv och död.

Claes Caldenby håller två föreläsningar onsdagen den 2 arr. 37070 och torsdagen den 3 september arr: 37071. för båda föreläsningarna betalar du 150:-, annars 100:- per föreläsning.

Välkomna