Språk

För dig som läst franska tidigare eller för ett tag sedan och vill friska upp.
Boken kommer ifrån Studentlitteratur.se och vi beställer boken åt er
Vi startar från början i boken och arbetar oss framåt i den takten som passar gruppen. Det kommer att finnas möjlighet att fortsätta läsa en fortsättningskurs under HT 21 och då startar vi där gruppen slutade.
Vi träffas varje onsdag
Ledaren Mariyet de Baar har varit lärare på Montessori där hon undervisat i franska. Hon har även varit bosatt i Frankrike under sju års tid, Hon är SFI lärare i Nybro kommun.

Bra att veta:
Din anmälan är bindande och vi ser gärna att du anger din mailadress för vidare kontakt. Återtar du din anmälan återbetalas avgiften förutom 10% i administrationsavgift. Du får en kallelse till kursen ca en vecka före kursstart., där finns all praktisk information. Vi kontaktar dig om något ändras. Kostnad för material ingår ej i avgiften om inget annat anges. Medlemmar i LRF och SPF har 10% rabatt på deltagaravgiften. Är du berättigad till rabatt måste du ange det vid anmälningstillfället. Vi reserverar oss för att ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.